Organizácia školského roka 2023/2024

Organizácia školského roka 2023/2024

Organizácia školského roka 2023/2024

VYUČOVANIE

 • Prvý polrok sa začína 1. septembra 2023, vyučovanie sa začína04. septembra 2023 (pondelok) a končí sa 31. januára 2024 (streda)
 • Druhý polrok sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok)

PRÁZDNINY

 • Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2023 (pondelok) a končia sa 31. októbra 2023 (utorok). Vyučovanie sa začína 02 . novembra 2023 (štvrtok).
 • Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2023 (sobota) a končia sa 05. januára 2024 (piatok). Vyučovanie sa začína08. januára 2024 (pondelok).
 • Jarné prázdniny sú v čase od 26. februára do 01. marca 2024. Vyučovanie sa začína 04. marca 2024 (pondelok) 
 • Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28. marca 2024 (štvrtok) a končia sa 02. apríla 2024 (utorok). Vyučovanie sa začína 03. apríla 2024 (streda) 
 • Letné prázdniny sa začínajú 01. júla 2024 (pondelok) a končia 28. augusta 2024 (streda). Vyučovanie sa začína 02. septembra 2024 (pondelok)

KLASIFIKAČNÉ PORADY

 • Štvrťročná klasifikačná porada – 22. november 2023
 • Polročná klasifikačná porada – 24. január 2024
 • Tri štvrťročná klasifikačná porada – 24. apríl 2024
 • Záverečná klasifikačná porada pre žiakov III. ročníka – 12. jún 2024
 • Záverečná klasifikačná porada pre žiakov I. a II. ročníka – 24 . jún 2024

PEDAGOGICKÉ RADY

 • 27. september 2023
 • 25. október 2023
 • 27. marec 2024
 • 22. máj 2024

PRACOVNÉ PORADY

 • 31. august 2023
 • 22. december 2023
 • 28. jún 2024

TRIEDNE AKTÍVY

 • 24. november 2023 – piatok
 • 26. apríl 2024 - piatok

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA ŽIAKOV III. ROČNÍKA

18. a 19. jún 2024 – utorok, streda

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 • 05.04.2024 - piatok - Deň učiteľov
 • 18.06.2024 - utorok - Záverečná skúška
 • 19.06.2024 - streda - Záverečná skúška

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 •   (51) 773 3006 , 773 4807

 •   (51) 759 6151 - riaditeľka

 •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov