Zamestnanci

Zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie OUI

Ing. Valéria Varadská - riaditeľka
Ing. Daniel Fecko - zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
Bc. Beáta Rusinkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik

Učitelia teoretického vyučovania

Ing. Vladimír Gerhart - výchovný poradca, koordinátor pre ŠkVP, správca webovej stránky
Mgr. Erika Hadyová - koordinátor drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov
Ing. Anna Hudáková - predseda RŠ
Mgr. Boris Lukáč
Mgr. Ján Čorej
Mgr. Matúš Porochnavý

Majstri odborného výcviku

Bc. Vladimír Vaľko
Bc. Slavomír Lukáč
Bc. Peter Tančin
Miroslav Hricov
Juraj Hrebík
Bc. Mária Semanová

Gabriela Nováková
Mgr.. Jarmila Žulová
Mgr. Eva Petrigačová - predseda ZO OZ PŠaV
Mgr. Helena Kazimírová
Bc. Eva Štibrányiová
Peter Biroš
Vladimír Fecko

Vychovávatelia

Jana Nastišinová
Rudolf Kmec

Ekonomický úsek

Katarína Belanská, účtovníčka, hospodárka
Jana Fejerčáková, mzdová a personálna účtovníčka

Hospodárski pracovníci

Bc. Peter Gulik, správca počítačovej siete
Marián Škripko, školník, údržbár, vodič
Milan Čičák, vrátnik, kurič
Pavol Fecko, kurič, pomocný vychovávateľ
Margita Mikuľáková, pomocná vychovávateľka
Slavka Gallová, upratovačka
Mária Sirotňáková, upratovačka
Dana Štecová, upratovačka
Mária Talianová, upratovačka

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

  •   (51) 773 3006 , 773 4807

  •   (51) 759 6151 - riaditeľka

  •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov