Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie

Odborné učilište internátne pripravuje žiakov na výkon robotníckych povolaní vo vybraných profesiách. Z tohto pohľadu má odborný výcvik kľúčové postavenie v procese vyučovania. Nadväzuje na teoretickú odbornú prípravu a umožňuje žiakom získanie praktických zručností v danom odbore.

Praktické vyučovanie prebieha trikrát týždenne. Žiaci prvých ročníkov vykonávajú odborný výcvik v dielňach a cvičných kuchyniach a žiaci vyšších ročníkov ho realizujú v podmienkach reálnej výrobnej praxe. Dielne pre stavebné odbory sú v komplexe praktického vyučovania priamo v areály školy, cvičné dielne pre služby a domáce práce spolu s dielňou pre záhradníkov sa nachádzajú v záhradníckom pavilóne a cvičné kuchynky sa nachádzajú v pavilóne obchodnej prevádzky.

Vyučovací deň trvá sedem 60-minútových vyučovacích hodín v čase od 730- 1430 hod. Žiaci vykonávajú praktickú činnosť v skupinách, pričom maximálny počet žiakov v skupine je osem.

Personálne zabezpečenie praktického vyučovania :

 • stavebná výroba – MURÁR : Bc. Slavomír Lukáč, Vladimír Fecko, Juraj Hrebík
 • stavebná výroba – MALIAR :Peter Biroš
 • stavená výroba – STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK : Bc. Vladimír Vaľko
 • vodovodné zariadenia - INŠTALATÉR : Miroslav Hricov
 • obchodná prevádzka – KUCHÁR : Mgr. Eva Petrigačová, Gabriela Nováková, Mgr. Helena Kazimírová, Bc. Peter Tančin
 • obchodná prevádzka – SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE : Mgr. Jarmila Žulová, Bc. Mária Semanová
 • poľnohospodárska výroba - ZÁHRADNÍK : Bc. Eva Štibrányiová
 • cukrárska výroba - CUKRÁR : Mgr. Eva Petrigačová, Mgr. Helena Kazimírová

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 •   (51) 773 3006 , 773 4807

 •   (51) 759 6151 - riaditeľka

 •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov