Poradné orgány

Poradné orgány

Poradné orgány

 1. Pedagogická rada školy – členmi sú všetci pedagogickí pracovníci školy
 2. Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov – predseda Mgr. Boris Lukáč
 3. Predmetová komisia odborných predmetov a odborného výcviku
 4. Metodické združenie výchovy mimo vyučovania – predseda Rudolf Kmec
 5. Rada školy :
 • Ing. Anna Hudáková - zástupkyňa pedagogických zamestnancov, predseda RŠ
 • Mgr. Elena Kazimírová - zástupkyňa pedagogických pracovníkov, podpredseda RŠ
 • Mgr. Jarmila Žulová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
 • Katarína Belanská – zástupkyňa nepedagogických pracovníkov, administrátorka
 • Mgr. Ľubomíra Kireta – zástupkyňa rodičov žiakov
 • Juliana Mitrová - zástupkyňa rodičov žiakov
 • Mária Kulbaková - zástupkyňa rodičov žiakov
 • Ing. Tatiana Lorincová  – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • JUDr. Matej Drotár – člen delegovaný RÚŠS Prešov
 • Bc. Natália Procházková – členka delegovaná RÚŠS Prešov
 • Ing. Jarmila Hrabčáková – členka delegovaná RÚŠS Prešov

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 •   (51) 773 3006 , 773 4807

 •   (51) 759 6151 - riaditeľka

 •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov