Učebné odbory

Cukrár

Cukrár

Číselný kód učebného odboru: 2985 G 00
Názov učebného odboru: cukrárska výroba
Dĺžka prípravy: 3 roky
Určený pre: dievčatá a chlapcov

Základné podmienky prijatia

 • Absolventi špeciálnych základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka 
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku
 • Absolventi základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a musia úspešne prejsť prijímacím konaním.

Spôsob ukončenia: záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava: rekvalifikačné kurzy
 
Charakteristika učebného odboru
Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda práce pri príprave ciest cukrárenskej výroby. Pozná technologické postupy výroby plniek, náplní a poliev. Ovláda základy prípravy jednoduchých a zložitých múčnikov.

Záhradník

Záhradník

Číselný kód učebného odboru: 4572 G 09
Názov učebného odboru: poľnohospodárska výroba
Odborné zameranie: záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
Dĺžka prípravy: 3 roky
Určený pre: dievčatá a chlapcov

Základné podmienky prijatia

 • Absolventi špeciálnych základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú  dochádzku
 • Absolventi základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne    integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú  školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a úspešne prejsť prijímacím konaním.
Spôsob ukončenia: záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava: rekvalifikačné kurzy
 
Charakteristika učebného odboru
Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín a zeleniny ako aj práce pri úprave terénu pre zakladanie parkov, výrobu okrasných drevín, ošetrovanie a výsadbu kvetinových záhonov. Zvláda zakladanie a ošetrovanie trávnikov a zazimovanie okrasných drevín. Ovláda základy viazania a aranžovania vybraných kvetinárskych produktov.

Opatrovateľ

Opatrovateľ

Číselný kód učebného odboru: 6486 G
Názov učebného odboru: opatrovateľská starostlivosť
Odborné zameranie: zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti
Dĺžka prípravy: 3 roky
Určený pre: dievčatá a chlapcov

Základné podmienky prijatia:

 • Absolventi špeciálnych základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka 
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku
 • Absolventi základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku

Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a musia úspešne prejsť prijímacím konaním.

Spôsob ukončenia: záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava: rekvalifikačné kurzy
 
Charakteristika učebného odboru
Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolvent zvláda odborné práce pri udržiavaní vysokého stupňa čistoty a hygieny v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Ovláda činnosti potrebné k starostlivosti o pacientov a klientov - úpravu postele, podávanie stravy, polohovanie a obracanie pacienta, pomoc zdravotníckemu personálu pri jeho vyšetrení. Pozná zásady dezinfekcie pomôcok a nástrojov po zákrokoch a výkonoch. Zvláda zásady správnej komunikácie s pacientmi a klientmi  zdravotníckych a sociálnych zariadení.

Služby a domáce práce

Služby a domáce práce

Číselný kód učebného odboru: 6494 G 00
Názov učebného odboru: obchodná prevádzka
Odborné zameranie: služby a domáce práce
Dĺžka prípravy: 3 roky
Určený pre: dievčatá

Základné podmienky prijatia:

 • Absolventi špeciálnych základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka
  • prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku
 • Absolventi základných škôl
  • úspešné ukončenie 9. ročníka špeciálnej triedy, alebo ako individuálne integrovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • prijatí môžu byť aj žiaci  nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončenú povinnú školskú dochádzku


Absolventi oboch typov škôl musia mať špeciálno-pedagogické, prípadne psychologické vyšetrenie, nie staršie ako rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy, musia spĺňať zdravotné požiadavky uvedené v školskom vzdelávacom programe a musia úspešne prejsť prijímacím konaním.

Spôsob ukončenia: záverečná skúška
Doklad o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
Nadväzujúca odborná príprava: rekvalifikačné kurzy
 
Charakteristika učebného odboru
Učebný odbor pripravuje pracovníčky s kvalifikáciou robotníckeho povolania. Jeho absolventky zvládajú samostatné práce na šijacom stroji a samostatné pomocné práce v kuchyniach. V penziónoch a rekreačných zariadeniach absolventky dokážu samostatne zvládnuť upratovanie izieb a spoločných priestorov, pomocné práce pri prestieraní stolov ako aj pranie a žehlenie. Dokážu samostatne zhotoviť rôzne výšivky a pletené výrobky.

KONTAKT

Odborné učilište internátne

Masarykova 11174/20D
080 01 Prešov

IČO: 00523216

 •   (51) 773 3006 , 773 4807

 •   (51) 759 6151 - riaditeľka

 •    ouipo@ouipo.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Prevádzkovateľom služby je Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, Prešov