Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 Odborné učilište internátne v Prešove v školskom roku 2018/2019 ponúka prijatie na nasledujúce trojročné učebné odbory :

murár     - 16 žiakov

maliar    -   8 žiakov

zámočník - 8 žiakov

kuchár    - 16 žiakov

cukrár - 8 žiakov

služby a domáce práce - 8 žiakov

záhradník       - žiakov

inštalatér - 8 žiakov

opatrovateľ 8 žiakov

 

Všetky uvedené odbory sa končia záverečnou skúškou a úspešní absolventi získajú výúčný list. 

prílohách si môžete stiahnuť  aktuálny vzor prihlášky na štúdium na Odbornom učilišti (str. 3-4) spolu s metodickými pokynmi na jej vyplnenie

Pri vyplňovaní prihlášky uveďte  kód našej školy 000523216 ako aj názov a číslo zvoleného učebného odboru a nezabudnite napísať meno a správnu adresu zákonného zástupcu, aby mohlo byť riadne doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium. 

Povinnou súčasťou  prihlášky je aj psychologické resp. špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka,nie staršie ako 1 rok, odporúčajúce štúdium na našom type školy.

Týmto sa obraciame na triednych učiteľov/výchovných poradcov, aby k prihláške pripojili aj vyplnený "zoznam charakterových vlastností žiaka" (v prílohách), ktorý nám výrazne pomôže pri vstupnej diagnostike žiaka.

Termín prvého kola prijímacieho konania je 14 . máj 2018 - pondelok.

Krátke charakteristiky otváraných učebných odborov pre šk. rok 2018/19 a kritéria na prijatie žiaka  si môžete stiahnuť v prílohách.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (zoznam_vlastnosti.rtf)Zoznam vlastností.rtf[ ]222 kB
Stiahnuť tento súbor (vzor_prihlasky.pdf)Vzor prihlášky[ ]56 kB
Stiahnuť tento súbor (murar.doc)Murár[ ]38 kB
Stiahnuť tento súbor (maliar.doc)Maliar[ ]68 kB
Stiahnuť tento súbor (zamocnik.doc)Zámočník[ ]71 kB
Stiahnuť tento súbor (kuchar.doc)Kuchár[ ]65 kB
Stiahnuť tento súbor (cukrár.doc)Cukrár[ ]36 kB
Stiahnuť tento súbor (sluzby a domace prace.doc)Služby a domáce práce[ ]43 kB
Stiahnuť tento súbor (zahradnik.doc)Záhradník[ ]58 kB

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line