Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Vedenie OUI : Ing. Valéria Varadská - riaditeľka
  Ing. Daniel Fecko - zástupca pre teoretické vyučovanie
  Bc. Beáta Rusinkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik
   
Učitelia teoretického vyučovania: Ing. Vladimír Gerhart - výchovný poradca, koordinátor pre ŠkVP, správca webovej stránky
  Mgr. Erika Hadyová - koordinátor drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov
  Ing. Anna Hudáková - predseda RŠ
  Mgr. Boris Lukáč
  Mgr. Ján Čorej
  Mgr. Matúš Porochnavý
   
 Majstri odborného výcviku : Bc. Vladimír Vaľko
  Miroslav Demek
 

Bc. Slavomír Lukáč

  Bc. Jozef Namešpetra
  Bc. Marek Homiak
  Bc. Peter Tančin
  Juraj Hrebík
  Viera Krchníková
  Gabriela Nováková
  Bc. Jarmila Žulová
  Mgr. Eva Petrigáčová - predseda ZO OZ PŠaV
  Bc. Helena Kazimírová
  Bc. Eva Štibrányiová
  Mária Semanová
   
 Vychovávatelia : Jana Dvorská
  Rudo Kmec
   
 Ekonomický úsek : Katarína Belanská, účtovníčka,  hospodárka
  Anna Pankúchová mzdová a personálna účtovníčka
   
 Hospodárski pracovníci : Bc. Peter Gulík - správca počítačovej siete
  Marián Škripko školník, údržbár, vodič
  Milan Čičák vrátnik, kurič
  Pavol Fecko - kurič, pomocný vychovávateľ
  Mária Sirotňáková, upratovačka
  Monika Čižmáriková, upratovačka
  Mária Blašková, upratovačka
  Mária Talianová, upratovačka
  Magdaléna Pulíková, pomocná vychovávateľka
   
   
   
   
   
   
   
   

Práve tu je 59 návštevníkov a žiadni členovia on-line