Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

                                     ZOZNAM  krúžkov pracujúcich v šk. roku  2017/2018:

LITERÁRNY, TVORIVÁ DIELŇA, KREATÍVNY

POČÍTAČOVÝ začiatočníci , POČÍTAČOVÝ pokročilí, POČÍTAČOVÝ internet, POČÍTAČOVÝ – internet II 

STOLNO–TENISOVÝ, ŠPORTOVÉ ŠÍPKY, FLORBALOVÝ

Práve tu je 130 návštevníkov a žiadni členovia on-line