Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   V živote človeka či inštitúcie nastanú niekedy zmeny, ktoré zásadným spôsobom zmenia jeho smerovanie. Odborné učilište v Prešove vzniklo ešte v roku 1964 a bolo zamerané na prípravu chlapcov v stavbárskych profesiách. Na prijímacom pohovore pre škol. rok 1985/86 sa však udialo niečo, čo navždy zmenilo tvár školy. Zúčastnili sa ho aj dievčatá, budúce kuchárky. A tak, do dovtedy výlučne mužského sveta, vstúpil element krásy, jemnosti a pôvabu. Narodil sa nový učebný odbor.

   Za dobu jeho trvania sa o štúdium v ňom pokúsilo veľa žiakov. 365 z nich však bolo natoľko zodpovedných a vytrvalých, že ho aj úspešne absolvovalo. 249 dievčat a 116 chlapcov tak získalo výučný list, ktorý im otvára dvere do zariadení spoločného stravovania v celej EÚ.

  Bolo by ťažké zrátať tie tisícky jedál, ktoré na hodinách praktického vyučovania pripravili, ukážky slávnostných stolovaní, či prezentácie na dňoch otvorených dverí tvoria dnes zlatý fond videodokumentácie školy. Päť plne vybavených cvičných kuchyniek, šesť kvalifikovaných majsteriek odborného výcviku a jeden učiteľ odborných predmetov s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami sú veľkou devízou a hnacím motorom tohto učebného odboru a zároveň aj prísľubom do budúcnosti. Jeho zmyslom a poslaním sú však žiaci - tí, ktorí každé ráno prichádzajú do cvičných kuchyniek, prezliekajú sa do pracovného odevu a krok za krokom sa zdokonaľujú v svojom profesionálnom majstrovstve. 

   Učebný odbor  "Obchodná prevádzka - práce pri príprave jedál" má 30 rokov. Všetko najlepšie a veľa šťastia !

 

DSC 4540

 

   Čas tak rýchle beží a ani sme sa nenazdali, že prešlo už deať rokov od prvého zvonenia pre žiakov učebného odboru  "Poľnohospodárska výroba - ZÁHRADNÍCTVO : kvetinár, zeleninár, sadovník".

     Stalo sa tak 1. septembra 2005. Dôvodom bolo nielen želanie školy rozšíriť svoju ponuku, ale aj nové možnosti, ktoré poskytoval areál na Masarykovej ulici.  Začiatky boli skromné, postupne sa zariaďovali pracovná dielňa a učebňa teoretického vyučovania, pribudol skleník a školská záhrada. Žiaci odboru výraznou mierou prispeli k zveľaďovaniu a skrášľovaniu bezprostredného okolia školy.

    Štúdium a práca v tomto odbore je veľmi zaujímavá a tvorivá. Nie sú to len činnosti v rámci poľnohospodárskych prác v školskej záhrade či záhradnícke úpravy okolia školy ale aj kreatívne realizácie dekoratívnych predmetov z rôznorodých prírodných i umených materiálov.

    Dušou a garantom učebného odboru je Bc. Eva Štibrányiová, ktorá popri vedení odborného výcviku vyučuje aj odborné predmety.

    Tento, počtom žiakov neveľký učebný odvor, si po desiatich rokoch svojej práce získal dôstojné miesto v ponuke učebných odborov školy.

   Jeho žiakom a pedagógom prajeme veľa šťastia do ďalších rokov. Do videnia, pri oslavách dvadsiateho výročia učebného odboru "záhradník" !

 

IMG 3286

   

Často sa nás naši žiaci pýtajú či má v týchto časoch zmysel navštevovať a  dokončiť strednú školu a akú cenu má výučný list. Najlepšou odpoveďou na túto otázku je osobná skúsenosť ich predchodcov.

Dnes nás navštívil náš bývalý žiak – potreboval odpis výučného listu. Spomínali sme na staré časy, pýtali sa ho ako sa mu darí.

Je to už veľa rokov čo Milan, pomaly už štyridsiatnik, úspešne absolvoval záverečnú skúšku. Profesionálne začiatky neboli ľahké. Pracovať chcel a vedel, že začať treba ihneď. Hoci aj mimo fachu. Dva roky chodil po stavbách a zarezával ako robotník. Potom jeden rok vojenskej základnej služby. Tam už zúročil svoje poznatky zo školy. Po návrate do civilu sa zamestnal ako pomocný kuchár v reštaurácii v Prešove.

Chcel viac a tak odišiel za bratom do Anglicka. Aj tam musel začínať od nuly. Nevzdával sa a bojoval. Hľadal si prácu, ak bolo treba kosil aj trávnik. Trpezlivosť ruže prináša a našiel si miesto v reštaurácii. Aj tam začal od piky – najprv pomocné práce, potom stále náročnejšie úlohy a dnes, po desiatich rokoch praxe, to dotiahol ďaleko. Je zástupcom šéfkuchára v slávnom meste The Beatles, na severe Anglicka.

Na dosiahnutie tohto cieľa potreboval dve veci : húževnatosť a – vzdelanie. Ako sám povedal, škola mu dala základ do života. Vzdelanie vám síce prácu nezaručí ale otvára dvere, ktoré pre tých, ktorí ho nemajú ostávajú zatvorené. Je  potom len na nás, či na tieto dvere zaklopeme a pokúsime sa vstúpiť do sveta lepších príležitostí.

A aký je Milanov odkaz pre súčasných žiakov ? "Neverte rečiam o zbytočnosti vzdelania. Každý, kto to chce v živote niekam dotiahnuť sa musí najprv učiť. Doklad o vzdelaní – výučný list nie je len kus zbytočného papiera, má svoju cenu  – doma aj v zahraničí, okrem iného mi zabezpečil aj vyššiu hodinovú mzdu. Odborníkov so vzdelaním si cenia všade".

A na čo so školských čias spomína najradšej ? Odpoveď bola rýchla a jednoznačná – na majsterky odborného výcviku. Nuž čo, na svoje „mamy“ nezabúdame do konca života...

   Školský rok 2015/2016 je výnimočný pre dva z učebných odborov OUI Prešov.

 

   Pred tridsiatimi rokmi prišli do našej školy prvé žiačky - budúce kuchárky a rozšírili  našu školskú rodinu. Z pohľadu štatistiky sa 30 rokov rovná 300 školským mesiacom, čo po odrátaní rôznych prázdnin či voľných dní predstavuje približne 5 600 školských dní. Túto obrovskú porciu zvládol pedagogický kolektív, ktorý je pokope skoro od úplného začiatku učebného odboru - päť majsteriek odbornej výchovy, jeden majster, jeden učiteľ odborných predmetov a ešte aj súčasná zástupkyňa pre odborný výcvik, ktorá ako majsterka pôsobila 17 rokov. Za toto obdobie sa nám podarilo odovzdať výučné listy 365 absolventom, z toho 116 chlapcom a 249 dievčatám. Päť cvičných kuchyniek a jedna odborná učebňa sú každodenným svedectvom premeny nesmelých prvákov na dobre pripravených harcovníkov kuchárskeho remesla, ktorí tak dostanú potrebný základ pre ich budúce profesionálne uplatnenie.

 

   Mladším súrodencom kuchárov je učebný odbor "záhradník". V tomto školskom roku oslavuje 10. výročie svojho pôsobenia v škole.

V cvičnej dielni, školskom sklenníku či školskej záhrade sa žiaci zaúčajú do tajov starostlivosti o úžitkové a okrasné rastliny. Učia sa ako zakladať trávniky, ako zazimovať a ochrániť rastliny pred škodcami. Venujú sa aj dekoračným prácam, čoho dôkazom je výzdoba školy pri rôznych príležitostiach.  

   Ubehlo len pár týždňov od slávnostnej chvíle, keď sme si pripomenuli 5O. výročie existencie našej školy. Jej história je neoddeliteľne spojená s budovou na ulici Hurbanistov, kde sa to všetko na jeseň roku 1964  začalo. Poskytovala prístrešie prvým žiakom a učiteľom, od druhej polovice osemdesiatych rokov v nej prebiehal odborný výcvik. Múry tejto gracióznej vilky, situovanej pod mestskými hradbami ostanú navždy v mysliach nás súčasných zamestnancov OUI v Prešove, boli súčasťou nášho pracovného života celé desiatky rokov. Život však ide ďalej. zariadenia praktického vyučovania sťahujeme do nových priestorov "pod jednou strechou" na Masarykovej ulici a staručká dáma na ulici Hurbanistov dostane nový šat a začne písať ďalšiu kapitolu svojej histórie. Prajeme jej veľa šťastia a ďakujeme...

 

                         60-te roky minulého storočia                                                                        jeseň 2015

 

stara budova            nová budova

   Učebný odbor "kuchár" je jedným z nosných odborov OUI Prešov. K svojim tridsiatinám si v týchto dňoch rozbaľuje svoj prvý darček - sťahuje sa do novučičkých priestorov Pavilónu obchodnej prevádzky v areáli školy na Masarykovej ulici. Cvičné kuchynky fungovali aj predtým, veď prvé sa vybudovali  ešte koncom osemdesiatych rokov na ul. Hurbanistov, istý čas potom našli svoje miesto v budove školy na Kmeťovom stromoradí, aby sa na dlhé obdobie znovu vrátili do Strediska praktického vyučovania na ul. Hurbanistov. Parafrázujúc známe tvrdenie tak môžme povedať : "do štvorice to najlepšie".

 

IMG 3168       IMG 3170       IMG 3176        IMG 3178

 

   Priestory Pavilónu obchodnej prevázky budú domovom piatich cvičných kuchyniek. Na ich realizácii sa v minulých mesiacoch podieľali samotní žiaci školy - murári, maliari, zámočníci a inštalatéri. V týchto dňoch žiaci-kuchári spolu so svojimi majsterkami prevážajú zariadenie kuchyniek a za pomoci žiakov stavbárskych profesií ho inštalujú na novom mieste. Zatiaľ je tu všade "pracovný neporiadok" ale všetci veríme, že do termínu Dňa otvorených dverí budú všetky kuchynky "ako zo škatulky".

 

   Pracovný ruch neustáva ani v Pavilóne stavebnej výroby. Dokončuje sa maliarska dielňa i ostatné priestory. Majstri odborného výcviku si zabehávajú svoju novú zborovňu.

 

IMG 3183       IMG 3185    IMG 3187

Práve tu je 63 návštevníkov a žiadni členovia on-line