Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   

Často sa nás naši žiaci pýtajú či má v týchto časoch zmysel navštevovať a  dokončiť strednú školu a akú cenu má výučný list. Najlepšou odpoveďou na túto otázku je osobná skúsenosť ich predchodcov.

Dnes nás navštívil náš bývalý žiak – potreboval odpis výučného listu. Spomínali sme na staré časy, pýtali sa ho ako sa mu darí.

Je to už veľa rokov čo Milan, pomaly už štyridsiatnik, úspešne absolvoval záverečnú skúšku. Profesionálne začiatky neboli ľahké. Pracovať chcel a vedel, že začať treba ihneď. Hoci aj mimo fachu. Dva roky chodil po stavbách a zarezával ako robotník. Potom jeden rok vojenskej základnej služby. Tam už zúročil svoje poznatky zo školy. Po návrate do civilu sa zamestnal ako pomocný kuchár v reštaurácii v Prešove.

Chcel viac a tak odišiel za bratom do Anglicka. Aj tam musel začínať od nuly. Nevzdával sa a bojoval. Hľadal si prácu, ak bolo treba kosil aj trávnik. Trpezlivosť ruže prináša a našiel si miesto v reštaurácii. Aj tam začal od piky – najprv pomocné práce, potom stále náročnejšie úlohy a dnes, po desiatich rokoch praxe, to dotiahol ďaleko. Je zástupcom šéfkuchára v slávnom meste The Beatles, na severe Anglicka.

Na dosiahnutie tohto cieľa potreboval dve veci : húževnatosť a – vzdelanie. Ako sám povedal, škola mu dala základ do života. Vzdelanie vám síce prácu nezaručí ale otvára dvere, ktoré pre tých, ktorí ho nemajú ostávajú zatvorené. Je  potom len na nás, či na tieto dvere zaklopeme a pokúsime sa vstúpiť do sveta lepších príležitostí.

A aký je Milanov odkaz pre súčasných žiakov ? "Neverte rečiam o zbytočnosti vzdelania. Každý, kto to chce v živote niekam dotiahnuť sa musí najprv učiť. Doklad o vzdelaní – výučný list nie je len kus zbytočného papiera, má svoju cenu  – doma aj v zahraničí, okrem iného mi zabezpečil aj vyššiu hodinovú mzdu. Odborníkov so vzdelaním si cenia všade".

A na čo so školských čias spomína najradšej ? Odpoveď bola rýchla a jednoznačná – na majsterky odborného výcviku. Nuž čo, na svoje „mamy“ nezabúdame do konca života...

   Školský rok 2015/2016 je výnimočný pre dva z učebných odborov OUI Prešov.

 

   Pred tridsiatimi rokmi prišli do našej školy prvé žiačky - budúce kuchárky a rozšírili  našu školskú rodinu. Z pohľadu štatistiky sa 30 rokov rovná 300 školským mesiacom, čo po odrátaní rôznych prázdnin či voľných dní predstavuje približne 5 600 školských dní. Túto obrovskú porciu zvládol pedagogický kolektív, ktorý je pokope skoro od úplného začiatku učebného odboru - päť majsteriek odbornej výchovy, jeden majster, jeden učiteľ odborných predmetov a ešte aj súčasná zástupkyňa pre odborný výcvik, ktorá ako majsterka pôsobila 17 rokov. Za toto obdobie sa nám podarilo odovzdať výučné listy 365 absolventom, z toho 116 chlapcom a 249 dievčatám. Päť cvičných kuchyniek a jedna odborná učebňa sú každodenným svedectvom premeny nesmelých prvákov na dobre pripravených harcovníkov kuchárskeho remesla, ktorí tak dostanú potrebný základ pre ich budúce profesionálne uplatnenie.

 

   Mladším súrodencom kuchárov je učebný odbor "záhradník". V tomto školskom roku oslavuje 10. výročie svojho pôsobenia v škole.

V cvičnej dielni, školskom sklenníku či školskej záhrade sa žiaci zaúčajú do tajov starostlivosti o úžitkové a okrasné rastliny. Učia sa ako zakladať trávniky, ako zazimovať a ochrániť rastliny pred škodcami. Venujú sa aj dekoračným prácam, čoho dôkazom je výzdoba školy pri rôznych príležitostiach.  

   Ubehlo len pár týždňov od slávnostnej chvíle, keď sme si pripomenuli 5O. výročie existencie našej školy. Jej história je neoddeliteľne spojená s budovou na ulici Hurbanistov, kde sa to všetko na jeseň roku 1964  začalo. Poskytovala prístrešie prvým žiakom a učiteľom, od druhej polovice osemdesiatych rokov v nej prebiehal odborný výcvik. Múry tejto gracióznej vilky, situovanej pod mestskými hradbami ostanú navždy v mysliach nás súčasných zamestnancov OUI v Prešove, boli súčasťou nášho pracovného života celé desiatky rokov. Život však ide ďalej. zariadenia praktického vyučovania sťahujeme do nových priestorov "pod jednou strechou" na Masarykovej ulici a staručká dáma na ulici Hurbanistov dostane nový šat a začne písať ďalšiu kapitolu svojej histórie. Prajeme jej veľa šťastia a ďakujeme...

 

                         60-te roky minulého storočia                                                                        jeseň 2015

 

stara budova            nová budova

   Učebný odbor "kuchár" je jedným z nosných odborov OUI Prešov. K svojim tridsiatinám si v týchto dňoch rozbaľuje svoj prvý darček - sťahuje sa do novučičkých priestorov Pavilónu obchodnej prevádzky v areáli školy na Masarykovej ulici. Cvičné kuchynky fungovali aj predtým, veď prvé sa vybudovali  ešte koncom osemdesiatych rokov na ul. Hurbanistov, istý čas potom našli svoje miesto v budove školy na Kmeťovom stromoradí, aby sa na dlhé obdobie znovu vrátili do Strediska praktického vyučovania na ul. Hurbanistov. Parafrázujúc známe tvrdenie tak môžme povedať : "do štvorice to najlepšie".

 

IMG 3168       IMG 3170       IMG 3176        IMG 3178

 

   Priestory Pavilónu obchodnej prevázky budú domovom piatich cvičných kuchyniek. Na ich realizácii sa v minulých mesiacoch podieľali samotní žiaci školy - murári, maliari, zámočníci a inštalatéri. V týchto dňoch žiaci-kuchári spolu so svojimi majsterkami prevážajú zariadenie kuchyniek a za pomoci žiakov stavbárskych profesií ho inštalujú na novom mieste. Zatiaľ je tu všade "pracovný neporiadok" ale všetci veríme, že do termínu Dňa otvorených dverí budú všetky kuchynky "ako zo škatulky".

 

   Pracovný ruch neustáva ani v Pavilóne stavebnej výroby. Dokončuje sa maliarska dielňa i ostatné priestory. Majstri odborného výcviku si zabehávajú svoju novú zborovňu.

 

IMG 3183       IMG 3185    IMG 3187

   Všetko plynie... Aj v Odbornom učilišti internátnom v Prešove. Ubehlo už celých 50 rokov od chvíle, keď si do jeho lavíc zasadli prví žiaci. Ako plynul čas, ľudia za katedrou prichádzali a odchádzali. Ale jedno zostávalo navždy - semienko nádeje zasiate v srdciach hendikepovaných detí, pomocná ruka podaná vo chvíľach núdze, vštepený pocit viery vo vlastné schopnosti. 

   Rok čo rok sme v septembri vítali trochu ustrašených a neistých prvákov, aby sme o tri roky pozdejšie vyprevádzali sebavedomých a usmiatych absolventov, pripravených pobiť sa o svoje miesto v živote. Oni si vybrali smer a my sme boli ich sprievodcami na ceste k cieľu.

   Školský rok 2014/2015 sa bude celý niesť v duchu osláv tohoto významného výročia.  Jeho odkaz bude mottom všetkých akcií usporiadaných školou :

  •      III. ročník Súťaže v streľbe na basketbalový kôš (november 2014)
  •      V. ročník Florbalového turnaja (marec 2015)
  •      XVIII. ročník Futbalového turnaja o pohár riaditeľky školy (máj 2015)
  •      X. ročník Turnaja v hode šípok na elektronický terč (december 2014)
  •      VII. ročník tvorivej literárnej dielne Za krásu slova (december 2014)
  •      školské kolo Hviezdoslavovho Kubína (január 2015)
  •      Kvíz "Čo vieš o škole a meste kde študuješ" (jún 2015)
  •      X. ročník Dňa otvorených dverí (október 2014)
  •      školské kolá Súťaže zručnosti

    Oslavy 50 výročia založenia školy vyvrcholia Slávnostnou akadémiou, ktorá sa uskutoční dňa 29. mája 2015 v estrádnej sále Domu odborov v Prešove. 

   Školský rok 2014/2015 sa v našej škole nesie v znamení rôznych výročí. Tým najdôležitejším je 50-te výročie založenia učilišťa, ale popri ňom si pripomíname aj rôzne menšie výročia udalostí, ktoré znamenali míľniky v histórii školy.

   V októbri sa konal 10. ročník Dňa otvorených dverí, naša školská webová stránka ponúka informácie už desiaty rok, v roku 2015 sa dožije tridsiatky učebný odbor "kuchár" a odbor "záhradník" si pripomenie 10-ty rok svojej existencie.

   Za jesenných poobedí pred desiatimi rokmi sa počas popíjania kávy v jednej z prešovských kaviarní  zrodil aj erb školy (pozri prílohu)

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (erb OUI Prešov.doc)erb OUI Prešov.doc[ ]249 kB

Práve tu je 303 návštevníkov a žiadni členovia on-line