Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   Pod hlavičkou MŠVVaŠ SR, OÚ – odbor školstva  Prešov a Združenia odborných učilíšť Slovenska sa na pôde OUI v Prešove uskutočnila Celoštátna súťaž teoretických vedomostí a praktických zručnosti žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore „kuchár“.

   Zúčastnilo sa jej 10 družstiev : OUI Lučenec, OUI Nová Ves nad Žitavou, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto, SŠI Snina, OUI Valaská, SŠI Tornaľa, OUI Poprad, OUI Michalovce a OUI Prešov.

    Súťažiaci sa po absolvovaní testu z vedomostí z odborných predmetov presunuli do pavilónu obchodnej prevádzky, kde v priestoroch piatich cvičných kuchyniek vyhotovili po dve porcie zo súťažných úloh – príprava mrkvovo-zeleninového pyré s mäsovými guľkami a príprava mini sendvičov. 

     Kvalitu ich práce hodnotila porota, zložená z pedagogického doprovodu jednotlivých družstiev.  Na regulárnosť celej súťaže dohliadala predsedníčka poroty pani   Mgr. Mária Bizubová.

     Budúci adepti kuchárskeho remesla – tí najlepší, ktorí prešli sitami školských kôl, sa nenechali zahanbiť. Pracovali svedomito, rýchle a hlavne tvorivo a výsledky ich snaženia dráždili chuťové poháriky všetkých prizerajúcich sa.

   Súťaž sa vydarila - mimoprešovské družstvá si mohli obzrieť krásne a moderné cvičné kuchynky  a porovnať svoje schopnosti v oveľa silnejšej konkurencii s akou sa doteraz mali možnosť stretnúť. Pedagogickí pracovníci OUI Prešov - učebný odbor kuchár im ďakujú za ich návštevu a všetkým prajú úspechy v ich budúcom profesionálnom živote a možno aj nejaké ďalšie vavríny z gastronomických podujatí...

     

   Konečné poradie družstiev :

  1. miesto : SŠI Kysucké Nové Mesto
  2. miesto : OUI Mojmírovce
  3. miesto : OUI Poprad

   Konečné poradie jednotlivcov :

  1. Soňa Stančová – SŠI Kysucké Nové Mesto
  2. Silvia Vaššová  - SŠI Kysucké Nové Mesto
  3. Marián Stojka – OUI Mojmírovce

      

 

      kliknutím na obrázok si pozri fotogalériu

 

    

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (konečné výsledky.pdf)konečné výsledky[ ]376 kB

   6. a 7. júna sa naši chlapci zúčastnili Celoslovenských športových hier odborných učilíšť, ktoré sa konali v Spojenej škole  Spišská Nová Ves. Súťaže pozostávali z dvoch častí - atletickej a futbalovej. Body z oboch sa zratávali a určili neskoršieho celkového víťaza.

   Výsledky družstva OUI Prešov :

   atletika

   Skok do diaľky  : Jaroslav Balog 509 cm  - 3. miesto

   Beh na 1 500 m : Marek Pokuta 5.02 min - 1. miesto

   Štafeta 4 x 100 m : ( Rastislav Pokuta, Martin Dzurko, Dávid Mirga, Rudolf Mirga ) 58.06 sek - 5. miesto

   Vrh guľou : Jaroslav Balog 10,02 m - 4. miesto

 

   futbal

   OUI Prešov : OUI Ladce   3 : 2

   OUI Prešov : SŠI Michalovce  7 : 0

 

   OUI Prešov : OUI Nová Ves nad Žitavou  8 : 0

   finále :

   OUI Prešov : OUI Poprad  5 : 0

   najlepší strelec : Rastislav Pokuta : 11 gólov

 

   Celkové umiestnenie :

   1. miesto v minifutbale

   2. miesto v celoslovenských športových hrách

 

V piatok, 2. júna, sa v športovej hale SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove konal už  20. ročník turnaja v  malom futbale o putovný pohár riaditeľky OUI.Tradične si v ňom zmerali sily družstvá zložené so žiakov jednotlivých ročníkov.

    Najvyššími  ambíciami sa netajili žiaci tretích ročníkov, svoj cieľ však nesplnili. Začali síce dobre - nad druhákmi vyhrávali 2:0, pri konečnom výsledku však na tabuli svietil stav 3:4. Vo svojom druhom vystúpení potom podľahli aj prvákov 3:7. Najdramatickejším bol zápas medzi prvým a druhým ročníkom, ktorý sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 4:4 - na pokutové kopy (ktoré sa nezarátavali do celkového poradia) nakoniec  zvíťazili druháci.

   

   Celkové poradie :

   1. miesto :prvý ročník

   2. miesto :druhý ročník

   3. miesto :tretí ročník

 

   Najlepší hráč :Dávid Mirga(2.C)

   Najlepší strelec :Adrián Lacko(1.A)

 

   Súčasťou tejto akcie je aj vyhlásenie najšportovejších tried a najšportovejších jednotlivcov za uplynulý školský rok.

   Najšportovejší žiak :Adrián Lacko(1.A)

   Najšportovejšia žiačka :Ida Bandyová(1.S)

   Najšportovejšia trieda - chlapci :2.B murár

   Najšportovejšia trieda - dievčatá :1.D kuchár

 

  

     20. októbra 2016 sa na pôde školy uskutočnil 12. ročník Dňa otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho viac ako 180 návštevníkov zo 14 škôl. Prezreli si priestory školy, učebne, dielne a cvičné kuchynky. Dozvedeli sa o možnostiach, ktoré im naša škola poskytuje. Obdivovali majstrovstvo našich žiakov - murárov, maliarov, zámočníkov, inštalatérov, záhradníkov a pochutnali si na dobrotách, ktoré pre nich pripravili šikovné ruky budúcich kuchárov a cukrárov  a to nielen z radov žiakov našej školy, ale mali možnosť degustácie aj výrobkov českej kuchyne, ktoré pripravili naši hostia z OU Chroustovice, ČR. Návštevníci si mohli  zakúpiť  drobné dekoratívne predmety  vyrobené žiačkami učebného odboru služby a domáce práce. V stavbárskej učebni sa potom zahrali na stavebníkov, projektantov či investorov. Vonku síce mrholilo, ale vo vnútri školy bolo útulne a veselo.

 

 

                      kliknutím na obrázok si pozri fotogalériu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A je to tu... Nový školský rok 2016/2017 energicky zabúchal na dvere a vkročil do našej školy. Stalo sa tak v pondelok, 5. septembra. Tento deň bol významný hlavne pre žiakov prvých ročníkov, ktorí takto definitívne začali svoju trojročnú púť, v cieli ktrorej ich čaká vstupenka do profesijného života - výučný list. Všetkých privítala riaditeľka OUI Ing.Valéria Varadská a popriala im veľa šťastia, zdravia a vytrvalosti. Žiaci sa potom rozišli do učební, kde im ich triedni učitelia a majstri odborného vyučovania dali vstupné informácie a pokyny.

 

              

 

   Už 19. ročník tejto športovej akcie sa konal v telocvični SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Žiaci všetkých ročníkov sa stretli vo vzájomných súbojoch v trvaní 2x15 minút. V prvom zápase žiaci druhého ročníka dlho odolávali svojim kamarátom prvákom, aby nakoniec trochu nešťastne prehrali 2:3. Druhý zápas im už nevyšiel a s favorizovanými tretiakmi prehrali 1:13... Vo finále sa tak stretli prváci s tretiakmi a z naoko jednoznačného zápasu sa stala dráma, keď o víťazovi turnaja museli rozhodnúť až strely zo značky pokutového kopu. Zlato tak napokon obhájili žiaci tretieho ročníka.  Najlepším strelcom turnaja sa stal Rastislav POKUTA (1.M) a najlepším hráčom Jozef POKUTA (3.B).

   Tradičnou súčasťou turnaja je aj vyhlásenie víťazov dlhodobej súťaže o najlepšieho športovca školy a najšportovejšiu triedu. V kategórii chlapcov túto trofej získal Martin GIŇA (3.B) a najlepšou športovkyňou školy sa stala Mária KOTLÁROVÁ (1.F). Najšportovejšou triedou v šk. roku 2015/2016 sú 3.B  a 1.F.

 

          

 

Práve tu je 117 návštevníkov a žiadni členovia on-line