Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy,

 

že v týždni od 22.02.2021 (pondelok) do 26.02.2021 (piatok)

 

sú jarné prázdniny.

 

Školské vyučovanie začne 01.03.2021 (pondelok). Nástup žiakov

 

ubytovaných na internáte je možný v nedeľu 28.02.2021 od 17.00 hod.

 

Zároveň dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov školy,

 

že podľa aktualizovaných usmernení a odporúčaní ministra školstva

 

zo dňa 08.02.2021, sú od 01.03.2021  povinní  vyplniť tlačivo

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8/a).

 

Plnoletí žiaci vyplnia tlačivo 10/a.

 

 Obe tlačivá si môžete stiahnuť v prílohe.

 

Po obnove prezenčného vyučovania bude do budovy školy vpustený len ten žiak,

 

ktorého zákonný zástupca (alebo plnoletý žiak) bude negatívne testovaný

 

PCR, alebo antigénovým testom, nie starším ako 7 dní.

 

O prípadných zmenách Vás budeme v dostatočnom predstihu

 

informovať na našej webovej stránke.

 

 

                                                                                Ing. Valéria Varadská

                                                                                                            riaditeľka školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (10a plnoletý žiak.pdf)10a plnoletý žiak.pdf[ ]692 kB
Stiahnuť tento súbor (8a zákonný zástupca.pdf)8a zákonný zástupca.pdf[ ]696 kB

Práve tu je 110 návštevníkov a žiadni členovia on-line