Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

 

Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu,

 

na základe ktorého sa vyučovanie od 25. januára 2021 (pondelok)

 

p r e r u š u j e

 

a bude prebiehať dištančnou formou.

 

Ďalšie informácie budú zverejňované na webovej stránke školy a FB

 

podľa epidemiologickej situácie.

 

 

                                                                                         

                                                                                            Ing. Valéria Varadská

                                                                                                  riaditeľka školy

Práve tu je 314 návštevníkov a žiadni členovia on-line