Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

Štipendium pre žiakov OUI v Prešove

 

za mesiac február 2021

 

bude vyplatené poštovou poukážkou

 

na adresu trvalého bydliska zákonného zástupcu žiaka,

 

alebo žiaka (vek nad 18 rokov)

 

od 24. marca 2021

 

 

                                                                                                     Ing. Valéria Varadská                                                                                                                               riaditeľka školy

 

Práve tu je 46 návštevníkov a žiadni členovia on-line