Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

Štipendium pre žiakov OUI v Prešove

 

za mesiac december 2020

 

bude vyplatené poštovou poukážkou

 

na adresu trvalého bydliska zákonného zástupcu žiaka,

 

alebo žiaka (vek nad 18 rokov)

 

od 26. januára 2021

 

 

                                                                                                     Ing. Valéria Varadská                                                                                                                  riaditeľka školy

 

Práve tu je 280 návštevníkov a žiadni členovia on-line