Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

 

 

Rozhodnutie krízového štábu SR, prijaté dňa 11. októbra 2020 

 

o prerušení riadneho vyučovania a prechodu na dištančné online vzdelávanie na

 

stredných školách

 

sa    n e t ý k a   odborných učilíšť

 

 

a žiaci OUI Prešov sú preto naďalej povinní riadne navštevovať vyučovanie v škole.

 

                                                                                                         riaditeľstvo OUI Prešov

Práve tu je 90 návštevníkov a žiadni členovia on-line