Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   

 

Aktualizované !

 

REŽIM PRÁCE ŠKOLY

 

      Z dôvodu povinnosti zamestnancov a žiakov školy nosiť ochranné rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy, OUI v Prešove skrátilo dĺžku vyučovacej hodiny zo 45 na 30 minút. Veľká prestávka medzi 3. a 4. hodinou sa skrátila z 20 na 10 minút. Malé prestávky ostali v trvaní 5 minút.

 

Organizácia teoretického vyučovania od 02.09. - 30.09.2020

 

           1. hodina         08.00 - 08.30

           2. hodina         08.35 - 09.05

           3. hodina         09.10 - 09.40

           4. hodina         09.50 - 10.20

           5. hodina         10.25 - 10.55

           6. hodina         11.00 - 11.30

           7. hodina         11.35 - 12.00

 

 

 

O Z N A M

   Riaditeľka OUI v Prešove oznamuje, že na základe pokynov ministerstva škostva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú z rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR, sú všetci, ktorí sa pohybujú v priestoroch školy povinní nosiť rúško na tvári, ktoré chráni dýchacie cesty (zakrytý nos a ústa).

 

Bez nasadeného rúška bude vstup do budovy školy zakázaný !

 

 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom.

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do zariadenia sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Práve tu je 156 návštevníkov a žiadni členovia on-line