Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   Školský rok 2015/2016 je výnimočný pre dva z učebných odborov OUI Prešov.

 

   Pred tridsiatimi rokmi prišli do našej školy prvé žiačky - budúce kuchárky a rozšírili  našu školskú rodinu. Z pohľadu štatistiky sa 30 rokov rovná 300 školským mesiacom, čo po odrátaní rôznych prázdnin či voľných dní predstavuje približne 5 600 školských dní. Túto obrovskú porciu zvládol pedagogický kolektív, ktorý je pokope skoro od úplného začiatku učebného odboru - päť majsteriek odbornej výchovy, jeden majster, jeden učiteľ odborných predmetov a ešte aj súčasná zástupkyňa pre odborný výcvik, ktorá ako majsterka pôsobila 17 rokov. Za toto obdobie sa nám podarilo odovzdať výučné listy 365 absolventom, z toho 116 chlapcom a 249 dievčatám. Päť cvičných kuchyniek a jedna odborná učebňa sú každodenným svedectvom premeny nesmelých prvákov na dobre pripravených harcovníkov kuchárskeho remesla, ktorí tak dostanú potrebný základ pre ich budúce profesionálne uplatnenie.

 

   Mladším súrodencom kuchárov je učebný odbor "záhradník". V tomto školskom roku oslavuje 10. výročie svojho pôsobenia v škole.

V cvičnej dielni, školskom sklenníku či školskej záhrade sa žiaci zaúčajú do tajov starostlivosti o úžitkové a okrasné rastliny. Učia sa ako zakladať trávniky, ako zazimovať a ochrániť rastliny pred škodcami. Venujú sa aj dekoračným prácam, čoho dôkazom je výzdoba školy pri rôznych príležitostiach.  

Práve tu je 63 návštevníkov a žiadni členovia on-line