Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   Učebný odbor "kuchár" je jedným z nosných odborov OUI Prešov. K svojim tridsiatinám si v týchto dňoch rozbaľuje svoj prvý darček - sťahuje sa do novučičkých priestorov Pavilónu obchodnej prevádzky v areáli školy na Masarykovej ulici. Cvičné kuchynky fungovali aj predtým, veď prvé sa vybudovali  ešte koncom osemdesiatych rokov na ul. Hurbanistov, istý čas potom našli svoje miesto v budove školy na Kmeťovom stromoradí, aby sa na dlhé obdobie znovu vrátili do Strediska praktického vyučovania na ul. Hurbanistov. Parafrázujúc známe tvrdenie tak môžme povedať : "do štvorice to najlepšie".

 

IMG 3168       IMG 3170       IMG 3176        IMG 3178

 

   Priestory Pavilónu obchodnej prevázky budú domovom piatich cvičných kuchyniek. Na ich realizácii sa v minulých mesiacoch podieľali samotní žiaci školy - murári, maliari, zámočníci a inštalatéri. V týchto dňoch žiaci-kuchári spolu so svojimi majsterkami prevážajú zariadenie kuchyniek a za pomoci žiakov stavbárskych profesií ho inštalujú na novom mieste. Zatiaľ je tu všade "pracovný neporiadok" ale všetci veríme, že do termínu Dňa otvorených dverí budú všetky kuchynky "ako zo škatulky".

 

   Pracovný ruch neustáva ani v Pavilóne stavebnej výroby. Dokončuje sa maliarska dielňa i ostatné priestory. Majstri odborného výcviku si zabehávajú svoju novú zborovňu.

 

IMG 3183       IMG 3185    IMG 3187

Práve tu je 62 návštevníkov a žiadni členovia on-line