Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

VYUČOVANIE
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2021, vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok) a končí sa 31. januára 2022 (pondelok)
Druhý polrok sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok)

PRÁZDNINY
Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2021 (štvrtok) a končia sa 29. októbra 2021 (piatok). Vyučovanie sa začína  2 . novembra 2021 (utorok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2021 (štvrtok) a končia sa 7. januára 2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok).
Polročné prázdniny sú 4 . februára 2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 7 . februára 2022 (pondelok).
Jarné prázdniny sú v čase od 21 . februára do 25. februára 2022. Vyučovanie sa začína 28. februára 2022 (pondelok) 
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 14. apríla 2022 (štvrtok) a končia sa 19 . apríla 2022 (utorok). Vyučovanie sa začína 20 . apríla 2022 (streda) 
Letné prázdniny sa začínajú 01. júla 2022 (piatok) a končia 31. augusta 2022 (streda). Vyučovanie sa začína 02. septembra 2022 (piatok)

KLASIFIKAČNÉ PORADY
Štvrťročná klasifikačná porada – 24. november 2021
Polročná klasifikačná porada – 26. január 2022
Trištvrťročná klasifikačná porada – 27. apríl 2022
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov III. ročníka 08. jún 2022
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov I. a II. ročníka 23 . jún 2022

PEDAGOGICKÉ RADY
29. september 2021
27. október 2021

23. marec 2022
25. máj 2022


PRACOVNÉ PORADY
27. august 2021
22. december 2021
30. jún 2022


TRIEDNE AKTÍVY
26. november 2021 – piatok
29. apríl 2022 - piatok

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA ŽIAKOV III. ROČNÍKA
16. a 17. jún 2022 – štvrtok, piatok

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

25.03.2021 - piatok (Deň učiteľov)

17.06.2022 - štvrtok (Záverečná skúška)

18.06.2021 - piatok (Záverečná skúška)

Práve tu je 75 návštevníkov a žiadni členovia on-line