Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

VYUČOVANIE
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2019, vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) a končí sa 31. januára 2020 (piatok)
Druhý polrok sa začína 1. februára 2020 (sobota) a končí sa 30. júna 2020 (utorok)

PRÁZDNINY
Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019 (streda) a končia sa 31. októbra 2019 (štvrtok). Vyučovanie sa začína  4 . novembra 2019 (pondelok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 (pondelok) a končia sa 7. januára 2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).
Polročné prázdniny sú 3 . februára 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začína 4 . februára 2020 (utorok).
Jarné prázdniny sú v čase od 02 . marca do 06. marca 2020. Vyučovanie sa začína 09. marca 2020 (pondelok) 
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 09. apríla 2020 (štvrtok) a končia sa 14 . apríla 2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 15 . apríla 2020 (streda) 
Letné prázdniny sa začínajú 01. júla 2020 (streda) a končia 31. augusta 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začína 02. septembra 2020 (streda)

KLASIFIKAČNÉ PORADY
Štvrťročná klasifikačná porada – 27. november 2019
Polročná klasifikačná porada – 29. január 2020
Trištvrťročná klasifikačná porada – 28. apríl 2020
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov III. ročníka – 10. jún 2020
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov I. a II. ročníka 22. jún 2020

PEDAGOGICKÉ RADY
25. september 2019
16. október 2019
26. február 2020
25. marec 2020
27. máj 2020


PRACOVNÉ PORADY
28. august 2019
20. december 2019
30. jún 2020


TRIEDNE AKTÍVY
29. november 2019 – piatok
30. apríl 2020 - piatok

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA ŽIAKOV III. ROČNÍKA
18. a 19. jún 2020 – štvrtok, piatok

Práve tu je 32 návštevníkov a žiadni členovia on-line