Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

VYUČOVANIE
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2020, vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda) a končí sa 29. januára 2021 (piatok)
Druhý polrok sa začína 1. februára 2020 (pondelok) a končí sa 30. júna 2021 (streda)

PRÁZDNINY
Jesenné prázdniny sa začínajú 29. októbra 2020 (štvrtok) a končia sa 30. októbra 2020 (piatok). Vyučovanie sa začína  2 . novembra 2020 (pondelok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2020 (streda) a končia sa 7. januára 2021 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2021 (piatok).
Polročné prázdniny sú 1 . februára 2021 (pondelok). Vyučovanie sa začína 2 . februára 2021 (utorok).
Jarné prázdniny sú v čase od 22 . februára do 26. februára 2021. Vyučovanie sa začína 01. marca 2021 (pondelok) 
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 01. apríla 2021 (štvrtok) a končia sa 6 . apríla 2021 (utorok). Vyučovanie sa začína . apríla 2021 (streda) 
Letné prázdniny sa začínajú 01. júla 2021 (štvrtok) a končia 31. augusta 2021 (utorok). Vyučovanie sa začína 02. septembra 2021 (štvrtok)

KLASIFIKAČNÉ PORADY
Štvrťročná klasifikačná porada – 25. november 2020
Polročná klasifikačná porada – 27. január 2021
Trištvrťročná klasifikačná porada – 28. apríl 2021
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov III. ročníka – 09. jún 2021
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov I. a II. ročníka 22. jún 2021

PEDAGOGICKÉ RADY
29. september 2020
21. október 2020
17. február 2021
24. marec 2021
26. máj 2021


PRACOVNÉ PORADY
28. august 2020
22. december 2020
30. jún 2021


TRIEDNE AKTÍVY
27. november 2020 – piatok
30. apríl 2021 - piatok

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA ŽIAKOV III. ROČNÍKA
17. a 18. jún 2021 – štvrtok, piatok

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

14.09.2020 - pondelok

16.11.2020 - pondelok

08.01.2021 - piatok

26.03.2021 - piatok (Deň učiteľov)

18.06.2021 - piatok (Záverečná skúška)

Práve tu je 78 návštevníkov a žiadni členovia on-line