Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

Štipendium pre žiakov OUI v Prešove

 

za mesiac JÚN 2020 sa bude vyplácať

 

dňa 21.09.2020 (pondelok) od 12.30 hod.

 

v učebni č. 1

 

   

 

Aktualizované !

 

REŽIM PRÁCE ŠKOLY

 

      Z dôvodu povinnosti zamestnancov a žiakov školy nosiť ochranné rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy, OUI v Prešove skrátilo dĺžku vyučovacej hodiny zo 45 na 30 minút. Veľká prestávka medzi 3. a 4. hodinou sa skrátila z 20 na 10 minút. Malé prestávky ostali v trvaní 5 minút.

 

Organizácia teoretického vyučovania od 02.09. - 30.09.2020

 

           1. hodina         08.00 - 08.30

           2. hodina         08.35 - 09.05

           3. hodina         09.10 - 09.40

           4. hodina         09.50 - 10.20

           5. hodina         10.25 - 10.55

           6. hodina         11.00 - 11.30

           7. hodina         11.35 - 12.00

 

 

 

O Z N A M

   Riaditeľka OUI v Prešove oznamuje, že na základe pokynov ministerstva škostva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré vychádzajú z rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR, sú všetci, ktorí sa pohybujú v priestoroch školy povinní nosiť rúško na tvári, ktoré chráni dýchacie cesty (zakrytý nos a ústa).

 

Bez nasadeného rúška bude vstup do budovy školy zakázaný !

 

 

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom.

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov zariadenia.

   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa/žiaka do zariadenia sa dieťa/žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

   V dnešných "fejsbúkových" časoch by sme nemali zabúdať na krásu slova a aspoň z času na čas si prečítať dobrú beletriu.

   Naši žiaci nezaprú svoj umelecký talent a niektorí z nich sa radi ponárajú do tajomného sveta poézie.

   Potvrdili to aj na poslednom školskom kole Hviezdoslavovho Kubína.

   Na prvom a druhom mieste sa umiestnili svorne dve žiačky :

   1. miesto : Zdenka Horvátová (1. F) a Adriana Horvátová (2. F) - obe budúce cukrárky - druhá a prvá sprava

   2. miesto : Slávka Daňová (3. Z) a Xenia Sirotníková (1. S)

   3. miesto obsadila Dominika Škvarlová (1. S)
 

 

Poďme bratia do Betlema,

didlaj, didlaj, didlaj,da...

 

   A už sú tu opäť Vianoce, ten najjagavejší, najčarovnejší a najvoňavejší sviatok. Užime si ho. Odložme na chvíľu svoje mobily, zabudnime na sociálne siete a venujme sa svojim blízkym  - rodičom, prarodičom a súrodencom. Rozprávajme sa s nimi, venujme im svoj čas a pozornosť. Darujme im svoju lásku. Potrebujú ju.

    Veselé a šťastné Vianoce Vám všetkým prajú zamestnanci a žiaci OUI v Prešove.

 

pf 2020

 

  

Práve tu je 130 návštevníkov a žiadni členovia on-line