Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

Štipendium pre žiakov OUI v Prešove

 

za mesiac február 2021

 

bude vyplatené poštovou poukážkou

 

na adresu trvalého bydliska zákonného zástupcu žiaka,

 

alebo žiaka (vek nad 18 rokov)

 

od 24. marca 2021

 

 

                                                                                                     Ing. Valéria Varadská                                                                                                                               riaditeľka školy

 

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom, žiakom a všetkým

 

návštevníkom školy, že od pondelka 15. marca 2021 bude povinné nosiť

 

vo vnútorných priestoroch školy respirátory bez výdychového ventilu 

 

s minimálnou filtračnou triedou FFP2.

 

Nariadenie definuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR

 

k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

 

 

 

                                                                                        Ing. Valéria Varadská

                                                                                              riaditeľka školy

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy,

 

že v týždni od 22.02.2021 (pondelok) do 26.02.2021 (piatok)

 

sú jarné prázdniny.

 

Školské vyučovanie začne 01.03.2021 (pondelok). Nástup žiakov

 

ubytovaných na internáte je možný v nedeľu 28.02.2021 od 17.00 hod.

 

Zároveň dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov školy,

 

že podľa aktualizovaných usmernení a odporúčaní ministra školstva

 

zo dňa 08.02.2021, sú od 01.03.2021  povinní  vyplniť tlačivo

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8/a).

 

Plnoletí žiaci vyplnia tlačivo 10/a.

 

 Obe tlačivá si môžete stiahnuť v prílohe.

 

Po obnove prezenčného vyučovania bude do budovy školy vpustený len ten žiak,

 

ktorého zákonný zástupca (alebo plnoletý žiak) bude negatívne testovaný

 

PCR, alebo antigénovým testom, nie starším ako 7 dní.

 

O prípadných zmenách Vás budeme v dostatočnom predstihu

 

informovať na našej webovej stránke.

 

 

                                                                                Ing. Valéria Varadská

                                                                                                            riaditeľka školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (10a plnoletý žiak.pdf)10a plnoletý žiak.pdf[ ]692 kB
Stiahnuť tento súbor (8a zákonný zástupca.pdf)8a zákonný zástupca.pdf[ ]696 kB

Poďme bratia do Betlema,

 

didlaj, didlaj, didlaj,da...

 

 

   A sú tu opäť Vianoce, ten najjagavejší, najčarovnejší a najvoňavejší sviatok. Buďme zodpovední, chráňme seba a

 

svojich blízkych. Odložme na chvíľu mobily, zabudnime na sociálne siete a venujme sa svojim blízkym - rodičom,

 

prarodičom a súrodencom. Rozprávajme sa s nimi, venujme im svoj čas a pozornosť. Darujme im svoju lásku.

 

Potrebujú ju.

 

    Veselé a šťastné Vianoce Vám všetkým prajú zamestnanci a žiaci OUI v Prešove.

 

pf 2021

 

  

Práve tu je 61 návštevníkov a žiadni členovia on-line