Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

 

   Dňa 10. júna 2021 (štvrtok) o 8.00 hod sa v priestoroch školy uskutoční

 

slávnostné odovzdávanie výučných listov absolventom OUI v Prešove. 

 

   Dňa 10. júna 2021 (štvrtok) riaditeľka školy poskytne žiakom 1. a 2. ročníka

 

riaditeľské voľno.

 

                                                                                                                       Ing. Valéria Varadská

                                                                                                                            riaditeľka školy

 

 

 

    Žiakom tretích ročníkov a ich zákonným zástupcom oznamujeme, že záverečná skúška v školskom roku 2020/2021 sa v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.03.2021 vykoná administratívne.

   Bližšie podrobnosti si môžete prečítať v prílohe nižšie.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Organizácia ZS 20_21.doc.pdf)Organizácia ZS 20_21.doc.pdf[ ]167 kB

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom, žiakom a všetkým

 

návštevníkom školy, že od pondelka 15. marca 2021 bude povinné nosiť

 

vo vnútorných priestoroch školy respirátory bez výdychového ventilu 

 

s minimálnou filtračnou triedou FFP2.

 

Nariadenie definuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR

 

k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

 

 

 

                                                                                        Ing. Valéria Varadská

                                                                                              riaditeľka školy

 

Riaditeľstvo OUI v Prešove oznamuje zákonným zástupcom a žiakom školy,

 

že v týždni od 22.02.2021 (pondelok) do 26.02.2021 (piatok)

 

sú jarné prázdniny.

 

Školské vyučovanie začne 01.03.2021 (pondelok). Nástup žiakov

 

ubytovaných na internáte je možný v nedeľu 28.02.2021 od 17.00 hod.

 

Zároveň dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov školy,

 

že podľa aktualizovaných usmernení a odporúčaní ministra školstva

 

zo dňa 08.02.2021, sú od 01.03.2021  povinní  vyplniť tlačivo

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo 8/a).

 

Plnoletí žiaci vyplnia tlačivo 10/a.

 

 Obe tlačivá si môžete stiahnuť v prílohe.

 

Po obnove prezenčného vyučovania bude do budovy školy vpustený len ten žiak,

 

ktorého zákonný zástupca (alebo plnoletý žiak) bude negatívne testovaný

 

PCR, alebo antigénovým testom, nie starším ako 7 dní.

 

O prípadných zmenách Vás budeme v dostatočnom predstihu

 

informovať na našej webovej stránke.

 

 

                                                                                Ing. Valéria Varadská

                                                                                                            riaditeľka školy

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (10a plnoletý žiak.pdf)10a plnoletý žiak.pdf[ ]692 kB
Stiahnuť tento súbor (8a zákonný zástupca.pdf)8a zákonný zástupca.pdf[ ]696 kB

Práve tu je 31 návštevníkov a žiadni členovia on-line