Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Vedenie OUI : Ing. Valéria Varadská - riaditeľka
  Ing. Daniel Fecko - zástupca pre teoretické vyučovanie
  Bc. Beáta Rusinkovičová - zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik
   
Učitelia teoretického vyučovania: Mgr. Sergej Komanický - koordinátor drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov
  Ing. Vladimír Gerhart - výchovný poradca, koordinátor pre ŠkVP, správca webovej stránky
  Ing. Mária Grucová
  Mgr. Erika Hadyová
  Ing. Anna Hudáková - predseda RŠ  
  Mgr. Matúš Porochnavý
  Mgr. Boris Lukáč
  Mgr. Ján Čorej
   
 

 

Majstri odborného výcviku : Miroslav Demek
  Vladimír Pulščák
  Bc. Slavomír Lukáč
  Bc. Jozef Namešpetra
  Bc. Marek Homiak
  Bc. Peter Tančin
  Juraj Hrebík
  Peter Konival
  Viera Krchníková
  Gabriela Nováková
  Bc. Jarmila Žulová
  Mgr. Eva Petrigáčová - predseda ZO OZ PŠaV
  Bc. Helena Kazimírová
  Bc. Eva Štibrányiová
  Mária Semanová
  Bc. Vladimír Vaľko
   
   
   
   
Vychovávatelia : Jana Dvorská
  Rudolf Kmec
   
Ekonomický úsek : Katarína Belanská, účtovníčka,  hospodárka
  Anna Pankúchová mzdová a personálna účtovníčka
   
Hospodárski pracovníci : Bc. Peter Gulík - správca počítačovej siete
  Marián Škripko školník, údržbár, vodič
  Milan Čičák vrátnik, kurič
  Pavol Fecko - kurič, pomocný vychovávateľ
  Mária Sirotňáková, upratovačka
  Monika Čižmáriková, upratovačka
  Jana Kolcunová, upratovačka
  Alena Salanciová, upratovačka
  Magdaléna Pulíková, pomocná vychovávateľka

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line