Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

   Pod hlavičkou MŠVVaŠ SR, OÚ – odbor školstva  Prešov a Združenia odborných učilíšť Slovenska sa na pôde OUI v Prešove uskutočnila Celoštátna súťaž teoretických vedomostí a praktických zručnosti žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore „kuchár“.

   Zúčastnilo sa jej 10 družstiev : OUI Lučenec, OUI Nová Ves nad Žitavou, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto, SŠI Snina, OUI Valaská, SŠI Tornaľa, OUI Poprad, OUI Michalovce a OUI Prešov.

    Súťažiaci sa po absolvovaní testu z vedomostí z odborných predmetov presunuli do pavilónu obchodnej prevádzky, kde v priestoroch piatich cvičných kuchyniek vyhotovili po dve porcie zo súťažných úloh – príprava mrkvovo-zeleninového pyré s mäsovými guľkami a príprava mini sendvičov. 

     Kvalitu ich práce hodnotila porota, zložená z pedagogického doprovodu jednotlivých družstiev.  Na regulárnosť celej súťaže dohliadala predsedníčka poroty pani   Mgr. Mária Bizubová.

     Budúci adepti kuchárskeho remesla – tí najlepší, ktorí prešli sitami školských kôl, sa nenechali zahanbiť. Pracovali svedomito, rýchle a hlavne tvorivo a výsledky ich snaženia dráždili chuťové poháriky všetkých prizerajúcich sa.

   Súťaž sa vydarila - mimoprešovské družstvá si mohli obzrieť krásne a moderné cvičné kuchynky  a porovnať svoje schopnosti v oveľa silnejšej konkurencii s akou sa doteraz mali možnosť stretnúť. Pedagogickí pracovníci OUI Prešov - učebný odbor kuchár im ďakujú za ich návštevu a všetkým prajú úspechy v ich budúcom profesionálnom živote a možno aj nejaké ďalšie vavríny z gastronomických podujatí...

     

   Konečné poradie družstiev :

 1. miesto : SŠI Kysucké Nové Mesto
 2. miesto : OUI Mojmírovce
 3. miesto : OUI Poprad

   Konečné poradie jednotlivcov :

 1. Soňa Stančová – SŠI Kysucké Nové Mesto
 2. Silvia Vaššová  - SŠI Kysucké Nové Mesto
 3. Marián Stojka – OUI Mojmírovce

      

 

      kliknutím na obrázok si pozri fotogalériu

 

    

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (konečné výsledky.pdf)konečné výsledky[ ]376 kB

   6. a 7. júna sa naši chlapci zúčastnili Celoslovenských športových hier odborných učilíšť, ktoré sa konali v Spojenej škole  Spišská Nová Ves. Súťaže pozostávali z dvoch častí - atletickej a futbalovej. Body z oboch sa zratávali a určili neskoršieho celkového víťaza.

   Výsledky družstva OUI Prešov :

   atletika

   Skok do diaľky  : Jaroslav Balog 509 cm  - 3. miesto

   Beh na 1 500 m : Marek Pokuta 5.02 min - 1. miesto

   Štafeta 4 x 100 m : ( Rastislav Pokuta, Martin Dzurko, Dávid Mirga, Rudolf Mirga ) 58.06 sek - 5. miesto

   Vrh guľou : Jaroslav Balog 10,02 m - 4. miesto

 

   futbal

   OUI Prešov : OUI Ladce   3 : 2

   OUI Prešov : SŠI Michalovce  7 : 0

 

   OUI Prešov : OUI Nová Ves nad Žitavou  8 : 0

   finále :

   OUI Prešov : OUI Poprad  5 : 0

   najlepší strelec : Rastislav Pokuta : 11 gólov

 

   Celkové umiestnenie :

   1. miesto v minifutbale

   2. miesto v celoslovenských športových hrách

 

V piatok, 2. júna, sa v športovej hale SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove konal už  20. ročník turnaja v  malom futbale o putovný pohár riaditeľky OUI.Tradične si v ňom zmerali sily družstvá zložené so žiakov jednotlivých ročníkov.

    Najvyššími  ambíciami sa netajili žiaci tretích ročníkov, svoj cieľ však nesplnili. Začali síce dobre - nad druhákmi vyhrávali 2:0, pri konečnom výsledku však na tabuli svietil stav 3:4. Vo svojom druhom vystúpení potom podľahli aj prvákov 3:7. Najdramatickejším bol zápas medzi prvým a druhým ročníkom, ktorý sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 4:4 - na pokutové kopy (ktoré sa nezarátavali do celkového poradia) nakoniec  zvíťazili druháci.

   

   Celkové poradie :

   1. miesto :prvý ročník

   2. miesto :druhý ročník

   3. miesto :tretí ročník

 

   Najlepší hráč :Dávid Mirga(2.C)

   Najlepší strelec :Adrián Lacko(1.A)

 

   Súčasťou tejto akcie je aj vyhlásenie najšportovejších tried a najšportovejších jednotlivcov za uplynulý školský rok.

   Najšportovejší žiak :Adrián Lacko(1.A)

   Najšportovejšia žiačka :Ida Bandyová(1.S)

   Najšportovejšia trieda - chlapci :2.B murár

   Najšportovejšia trieda - dievčatá :1.D kuchár

 

  

Občianske združenie "Sikuj" (hebrejsky "Nádej") bolo založené pri Odbornom učilišti internátnom v Prešove za účelom rozvoja odborného rastu, skvalitnenia edukácie a podpory mimovyučovacích aktivít žiakov našej školy.

Jeho hlavnými cieľmi a činnosťami sú :

 • podpora odborných, samovzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov školy
 • rozvoj medzinárodných kontaktov školy - poskytovanie príspevkov na výmenné stáže, exkurzie a súťaže žiakov v zahraničí
 • podpora a ocenenie žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach
 • modernizácia materiálno-technického zabezpečenia školy
 • propagácia školy na verejnosti 
Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a požiadať Vás o Vašu podporu našej školy prostredníctvom darovania sumy vo výške 2% zo zaplatenej dani za rok 2016.

Dôležité termíny :

1. 31. marec 2017 - posledný termín pre právnické osoby na podanie daňového priznania a poukázanie 2% z dane. 

2. 31. marec 2017 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

3. 30. apríl 2017- posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

podrobnejšie informácie sú uvedené na www.rozhodni.sk

 

   Údaje O PRIJÍMATEĽOVI   potrebné pre právnícké osoby a fyzické osoby, ktoré si DP podávajú samy

   Obchodné meno (názov) : Sikuj 

   Sídlo : Odborné učilište internátne, Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov

   Právna forma : 701 Združenie

   IČO / SID  : 42229413 

   (č. účtu : SK56 3100 0000 0043 4008 5109)

 

   V prílohe si môžete stiahnuť potrebné tlačivá pre rok 2017

Ď A K U J E M E smiley

Poďme bratia do Betlema,

didlaj, didlaj, didlaj,da...

 

   A už sú tu opäť Vianoce, ten najjagavejší, najčarovnejší a najvoňavejší sviatok. Užime si ho. Odložme na chvíľu svoje mobily a notebuky a venujme sa svojim blízkym  - rodičom, prarodičom a súrodencom. Rozprávajme sa s nimi, venujme im svoj čas a pozornosť. Darujme im svoju lásku. Potrebujú ju.

    Veselé a šťastné Vianoce Vám všetkým prajú zamestnanci a žiaci OUI v Prešove.

 

  

Práve tu je 22 návštevníkov a žiadni členovia on-line