Odborné učilište internátne

MASARYKOVA 11174/20D, 080 01 PREŠOV

Poďme bratia do Betlema,

didlaj, didlaj, didlaj,da...

 

   A sú tu opäť Vianoce, ten najjagavejší, najčarovnejší a najvoňavejší sviatok. Užime si ho. Odložme na chvíľu svoje starosti bokom, vypnime mobily a notebuky a venujme sa svojim blízkym  - rodičom, prarodičom a súrodencom. Darujme im svoj čas, pozornosť a lásku. 

   

   Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018 Vám všetkým prajú zamestnanci a žiaci OUI v Prešove :-)

 

 

     

   

    26. október bol výnimočný deň - na našej škole sa spievalo, predvádzalo, ochutnávalo, kreslilo. Na svoje si prišli romantici, umelecké duše či mlsné jazýčky.

    Konal sa tu už 13. ročník Dňa otvorených dverí, na ktorom si návštevníci mohli prezrieť výsledky spoločnej práce našich žiakov a učiteľov a veruže bolo sa na čo pozerať : majstrovký fortieľ  maliarov pri technike "Calco di Grasso", šikovné ruky kuchárok a cukrárok, kreativitu záhradníkov aj zdravo sebavedomú  prácu budúcich adeptov murárskeho, zámočníckeho i inštalatérskeho remesla. 

  Zlatým klincom tohoročného DOD bola prezentácia žiačok učebného odboru služby a domáce práce, ktoré z príležitosti 15. výročia založenia odboru pripravili nezabudnuteľnú módnu prehliadku svadobných šiat.

     Celkovo nás navštívilo 200 hostí z 15 škôl. Ďakujeme za ich priazeň a tešíme sa na naše ďalšie stretnutia.

 

 

            

             klikni na foto pre viac obrázkov                                    klikni na foto pre viac obrázkov

 

 

 

   V piatok, 22. septembra sa žiaci školy zúčastnili jesenného účelového cvičenia s tématikou brannej a zdravotnej prípravy. Už tradičným miestom konania bolo cvičisko Kynologického klubu Prešov. 

    Účastníci sa zdokonalili v branných činnostiach - hode granátom na cieľ a  streľbe zo vzduchovky. Dozvedeli sa ako táboriť v prírode a poskytovať prvú pomoc. Zopakovali si aj zásady bezpečnosti v cestnej premávke. Cez prestávku si pochutnali na dobrom čaji a opiekli si slaninku. Počasie ukázalo svoju vľúdnejšiu tvár a tak sa piatkové dopoludnie vydarilo.

 

VYUČOVANIE
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2017, vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) a končí sa 31. januára 2018 (streda)
Druhý polrok sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok)

PRÁZDNINY
Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2017 (pondelok) a končia sa 31. októbra2017 (utorok). Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017 (sobota) a končia sa 5. januára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (pondelok).
Polročné prázdniny sú 2 . februára 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 5  . februára 2018 (pondelok).
Jarné prázdniny sú v čase od 26. februára do 02 marca 2018. Vyučovanie sa začína 05. marca 2018 (pondelok) 
Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29. marca 2018 (štvrtok) a končia sa 03 . apríla 2018 (utorok). Vyučovanie sa začína 04. apríla 2018 (streda) 
Letné prázdniny sa začínajú 02. júla 2018 (pondelok) a končia 31. augusta 2018 (piatok). Vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok)

 KLASIFIKAČNÉ PORADY
Štvrťročná klasifikačná porada – 22. november 2017
Polročná klasifikačná porada – 29. január 2018
Trištvrťročná klasifikačná porada – 25. apríl 2018
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov III. ročníka – 13. jún 2018
Záverečná klasifikačná porada pre žiakov I. a II. ročníka 21. jún 2018

PEDAGOGICKÉ RADY
26. september 2017
18. október 2017
21. február 2018
27. marec 2018
23. máj 2018


PRACOVNÉ PORADY
31. august 2017
22. december 2017
29. jún 2018


TRIEDNE AKTÍVY
24. november 2017 – piatok
27. apríl 2018 - piatok

PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠK. ROK 2017/2018
07. máj 2018 – pondelok

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA ŽIAKOV III. ROČNÍKA
19. a 20. jún 2018 – utorok, streda

   Pod hlavičkou MŠVVaŠ SR, OÚ – odbor školstva  Prešov a Združenia odborných učilíšť Slovenska sa na pôde OUI v Prešove uskutočnila Celoštátna súťaž teoretických vedomostí a praktických zručnosti žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore „kuchár“.

   Zúčastnilo sa jej 10 družstiev : OUI Lučenec, OUI Nová Ves nad Žitavou, OUI Mojmírovce, SŠI Kysucké Nové Mesto, SŠI Snina, OUI Valaská, SŠI Tornaľa, OUI Poprad, OUI Michalovce a OUI Prešov.

    Súťažiaci sa po absolvovaní testu z vedomostí z odborných predmetov presunuli do pavilónu obchodnej prevádzky, kde v priestoroch piatich cvičných kuchyniek vyhotovili po dve porcie zo súťažných úloh – príprava mrkvovo-zeleninového pyré s mäsovými guľkami a príprava mini sendvičov. 

     Kvalitu ich práce hodnotila porota, zložená z pedagogického doprovodu jednotlivých družstiev.  Na regulárnosť celej súťaže dohliadala predsedníčka poroty pani   Mgr. Mária Bizubová.

     Budúci adepti kuchárskeho remesla – tí najlepší, ktorí prešli sitami školských kôl, sa nenechali zahanbiť. Pracovali svedomito, rýchle a hlavne tvorivo a výsledky ich snaženia dráždili chuťové poháriky všetkých prizerajúcich sa.

   Súťaž sa vydarila - mimoprešovské družstvá si mohli obzrieť krásne a moderné cvičné kuchynky  a porovnať svoje schopnosti v oveľa silnejšej konkurencii s akou sa doteraz mali možnosť stretnúť. Pedagogickí pracovníci OUI Prešov - učebný odbor kuchár im ďakujú za ich návštevu a všetkým prajú úspechy v ich budúcom profesionálnom živote a možno aj nejaké ďalšie vavríny z gastronomických podujatí...

     

   Konečné poradie družstiev :

  1. miesto : SŠI Kysucké Nové Mesto
  2. miesto : OUI Mojmírovce
  3. miesto : OUI Poprad

   Konečné poradie jednotlivcov :

  1. Soňa Stančová – SŠI Kysucké Nové Mesto
  2. Silvia Vaššová  - SŠI Kysucké Nové Mesto
  3. Marián Stojka – OUI Mojmírovce

      

 

      kliknutím na obrázok si pozri fotogalériu

 

    

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (konečné výsledky.pdf)konečné výsledky[ ]376 kB

   6. a 7. júna sa naši chlapci zúčastnili Celoslovenských športových hier odborných učilíšť, ktoré sa konali v Spojenej škole  Spišská Nová Ves. Súťaže pozostávali z dvoch častí - atletickej a futbalovej. Body z oboch sa zratávali a určili neskoršieho celkového víťaza.

   Výsledky družstva OUI Prešov :

   atletika

   Skok do diaľky  : Jaroslav Balog 509 cm  - 3. miesto

   Beh na 1 500 m : Marek Pokuta 5.02 min - 1. miesto

   Štafeta 4 x 100 m : ( Rastislav Pokuta, Martin Dzurko, Dávid Mirga, Rudolf Mirga ) 58.06 sek - 5. miesto

   Vrh guľou : Jaroslav Balog 10,02 m - 4. miesto

 

   futbal

   OUI Prešov : OUI Ladce   3 : 2

   OUI Prešov : SŠI Michalovce  7 : 0

 

   OUI Prešov : OUI Nová Ves nad Žitavou  8 : 0

   finále :

   OUI Prešov : OUI Poprad  5 : 0

   najlepší strelec : Rastislav Pokuta : 11 gólov

 

   Celkové umiestnenie :

   1. miesto v minifutbale

   2. miesto v celoslovenských športových hrách

 

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line